Logopedia Korekcyjna

Zajmuje się między innymi nauczaniem mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym lub uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.