Hipoterapia

Ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Uniwersalność tej metody polega na kodowaniu prawidłowego wzorca chodu, normalizację napięcia mięśniowego (niezbędną do nauki prawidłowego, czynnego ruchu), doskonalenie równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni oraz poczucia rytmu, a także stymulację czucia powierzchniowego.

konie konie1